Under dette menupunkt kan man finde tekster og historier fra Hejls sogn.
Det kan være beretninger om personer, begivenheder, erhvervsvirksomheder og gårdhistorie.

Hejls Efterskole 1891-1920

Vejstrup-Hejls Andelsmejeri 1888-1971

Hejlsminde Kalksanstensfabrik

Teglværker i Hejls Sogn

Skovløberstedet "Vargaardlund"

Klostergården 1944-45

Gamle marknavne fra Hejls Sogn

Præsteerindringer 1911-1925

Kjær Mølle

Hejls Brugsforening 1906-2006

Hejlsminde Cikorietørreri

En Københavner drengs ferie i Hejls. Anno 1955.

Fortegnelse over en ægttur i 1864 af Knud Nissen Krag

Hejls Kro og dens historie.

Skippere og fiskere i Hejlsminde 1850 –1950

Oversigt ovet gårdene i Hejls 1539 - 2011J

Jep Jespersen Fink ”Bygebjerg” i Hejls 1839 - 1882

Jeppe Lauridsen Hejlsminde Cikorietørreri

Svend Jørgensen: Barndomsminder fra Hejls

 Hejls sogn