Nyheder & Opslag

Torsdag den 4 oktober : Generalforsamling kl. 19.30 i Mødelokalet ved Hejls gl. Skole.

 

Derefter vil forhenværende seminarielektor Jørn Buch holde foredrag om ”Oldenburgerne - Den gamle danske  kongeslægt"


Oldenburgerne sad på den danske kongetrone fra 1448 indtil 1863, hvor de blev afløst af den nuværende kongeslægt Glyksborgerne. Den første oldenburger Christian I, blev som ganske ung valgt af det danske Rigsråd som Danmark’s konge. Med Frederik VII uddøde den oldenburgske kongeslægt i Danmark                                                                                                                                                                           

Foredraget vil gøre rede for de enkelte Oldenburgske konger og deres betydning for den historiske udvikling i Danmark, men også se på de familiære forbindelser til andre kongehuse i Europa. Der vil i foredraget blive demonstreret og diskuteret de enkelte oldenburgske kongers betydning for det danske samfund i dag, for den danske identitet og selvforståelse.                    


 
 

Lokalhistorisk gåtur i Hejls

Mandag den 20. august kl. 18.30 fra Hejls gl. Skole til Hejls Overby og tilbage til Hejls gl. Skole.

Gunnar Krag vil undervejs fortælle om landsbyens udvikling frem til omkring år 1800.

Turen er for folk med bentøjet i orden og vil vare ca. 1 ½ time.

Derefter er der kaffe og småkager i mødelokalet.

Alle er velkomne

 

Kære medlemmer

 

Så er der snart foredrag i Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde igen.


 

Torsdag den 15. marts kl. 19.30 i mødelokalet på Hejls gl. Skole kommer museumsinsektør Lars Grundvad, Museet på Sønderskov og fortæller om et af Danmarks største guldfund fra vikingetiden, guldskatten fra Fæsted ved Gram. Så sæt kryds i kalenderen og mød frem på aftenen.

 

Vores sidste billede–og filmaften med gamle film fra Hejls var en stor succes. Der var 105 deltagere og 4 måtte gå med uforrettet sag, da der ikke var flere pladser.


Niels Skøtts gamle film ligger nu på arkivets hjemmeside: www.hejls-arkiv.dk under rubrikken videoer og film. Tryk på fanen Youtube, så kommer filmene frem. Man kan stoppe filmene ved at trykke på mellemrumstasten og man kan køre frem og tilbage ved hjælp af piletasterne til højre og til venstre. Når man trykker på mellemrumstasten igen, kører filmen videre.


Hejls Kirkegård er også kommet på nettet. Man finder alle gravstene på Hejls Kirkegård – bortset fra de sidste 10 år – på www.gravsten.dk. Gå ind under Vejle Amt og find så Hejls, eller kig ude til højre på skærmbilledet under nyheder. Der ligger Hejls også.  Kirsten Degn har gennem et kæmpearbejde fået lagt fotos og gravstenstekster af samtlige gravsten på Hejls kirkegård på nettet. Hendes arbejde bygger bl. a. på Inge Mortensen fotografering af kirkegården i årene 1989-2000.


 

 Brandsøforedrag onsdag den 11. april i Hejlsminde Forsamlingshus. Arkivet holder foredraget i samarbejde med Hejlsminde Forsamlingshus. Her kommer Pia Viscor, som har skrevet en bog om Brandsøs historie og fortæller om øens og dens historie gennem de sidste 200 år. Man kan også købe bogen, som hun vil også signere på aftenen.

Hejls kirkegård er nu på nettet og kan findes under www.gravsten.dk. Gå ind under Vejle Amt og find så Hejls, eller kig ude til højre på skærmbilledet under nyheder. Der ligger Hejls også.

Kirsten Degn har gennem et kæmpearbejde fået lagt fotos og gravstenstekster af samtlige gravsten på Hejls kirkegård på nettet. Hendes arbejde bygger bl. a. på Inge Mortensen fotografering af kirkegården i årene 1989-2000.

Det er nu muligt for slægtsforskere og andre interesserede at se og læse alle gravsten på Hejls kirkegård.

Nyhedsbrev 2017 fra Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde med oplysninger om betaling af kontingent og med programmet for 2017-2018.

Torsdag den 5. oktober 2017 er der generalforsamling i Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde kl. 19.30 i mødelokalet ved Hejls gl. Skole. Efter foredraget er der foredrag ved Nancy Petersen fra Haderslev, som vil fortælle om "Da fanden var løs i Tyrstrup sogn".

 Entre for foredrag, kaffe og kage er 50 kr. Alle er velkomne.

Lokalhistorisk gåtur gennem Hejls.

 

Mandag den 28. august havde Lokalhistorisk Forening og Arkiv arrangeret en lokalhistorisk gåtur gennem Hejls centrum. Knud Erik Dinesen viste rundt og fortalte om 35 forskellige erhvervsvirksomheder, der tidligere har ligget i Hejls bymidte, og som nu er forsvundet. Der var mødt ca. 50 mennesker frem, og de fik en interessant rundtur til de huse og bygningr, hvor de gamle erhverv har ligget. Derefter var der kaffe og småkager i mødelokalet på Hejls gl. Skole. Et rigtig fint arrangement.

Kære Medlemmer!


Så nærmer tiden sig for foreningens næste arrangement torsdag den 16. marts kl. 1930 i mødelokalet i Hejls gl Skole. Det er et foredrag med Overinspektør Lennart S. Madsen fra Museet i Haderslev om ”Haderslev i middelalderen og renæssancen”. Alle er Velkomne. Entre med kaffe og kage 50 kr.

 

 

 

 

                                                                         Mandelgaven og værtindegaven her op til jul


”Bagebogen” fra Hejls

 

”Bagværk fra mors og bedstemors tid” udkommer nu i 5. oplag.


Bogen er oprindelig udkommet i 2010 som årsskrift for Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde. Bogen fik fra starten en vældig succes og udkom i 2010 og 2011 i hele 4 oplag. Nu er bogen udsolgt, men der er efterspørges stadig overalt fra i landet. Derfor har arkivet i Hejls besluttet at lade trykke et 5. oplag, som udkommer til her til 1. december.

Bogen er dels et stykke kulturhistorie over kvindernes liv på landet omkring midten af 1900-tallet samt en opskriftsbog. Den indeholder masser af opskrifter på de kager, som vores mødre og bedstemødre bagte i første halvdel af det 20- århundrede både kringler, formkager, æblekager, skærekager, boller og småkager af enhver slags. Derudover indeholder bogen en kort biografi af de kvinder, som har leveret opskrifterne på kagerne og en fortælling om kvindeliv omkring midten af 1900-tallet i Hejls.

Bogen koster100 kr. + forsendelse og kan købes ved henvendelse til Hejls Arkiv: 41 16 11 28 eller ved mail: trappendal@profibermail.dk eller hejlsarkiv@gmail.com. Den kan også købes hos Martensens boghandel i Christiansfeld.

Arkivets nyhedsbrev for efteråret 2016.

Emner:

Mailadresser fra medlemmerne.

Hjemmeside.

Årsskrift 2016.

Arbejdet i arkivet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Arkivet har skiftet bank til Middelfart Sparekasse.

 

vores nye bankkonto nr. er: 0759 3226819796


Er du medlem, og ønsker du at betale dit kontingent, eller ønsker du at blive medlem eller har på anden måde behov for at sende penge til foreningen, så kan de overføres til ovenstående nummer.

Medlemskontingent er kr. 75 for enlige og kr. 100 for husstand.

Husker du dengang? nyt opslag på hjemmesiden.

Kig dig rundt ....


Foregående side: YouTube
Næste side: Foredrag