Beretning 2016

Beretning for året 2015-2016

 Sidste års generalforsamling fandt sted den 8. oktober og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Elly Flensburg som kasserer, Amy Lewring som protokolfører/sekretær og med mig som arkivleder og formand.

 Arrangementer:

Efter generalforsamlingen fortalte arkæolog Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland,om  "En Skattekiste fyldt med gravhøje, voldsteder og mindesten. Det var et rigtig spændende og levende foredrag, der bragte os vidt omkring til historiske steder i Sønderjylland.

 12. november 2015: Fællesmøde med pastoratsrådet: Arkivar Leif Hansen Nielsen, Aabenraa holdt foredrag om  ”Den danske Udvandring til USA 1860-1920”. Under folkeuniversitet. Der var mødt rigtig mange op, men desværre levede foredraget ikke op til vores forventninger.

Lørdag den 14. november havde vi arkivernes dag med åbent arkiv og med udstillingen Fra Hejls til Kina via Tyskland og Argentina",  om Jesper Schultz og hans liv på tre kontinenter. Der kom mange besøgende også fra familien Schultz fra hele landet. Det var en rigtig god dag. I november måned var der ude i Chongqing i Kina en stor udstilling om Jesper Schultz, som blev åbnet af den danske ambassadør i Kina. Så Hejls kom rigtig på landkortet ved den lejlighed.

4. februar 2016: Lokalhistorisk Billedaften om Efterskolen i Hejls for unge Sønderjyder 1878 - 1920, og om Hejls Friskole 1873-1937. Aftenen var rigtig godt besøgt.

17. marts 2016 havde vi besøg af arkæolog Frauke Witte fra Museum Sønderjylland som holdt et rigtig godt foredrag: "Porten til Norden",  om de senere års udgravninger ved Dannevirke.

Arbejdet i bestyrelsen og arkivet

På grund af den nye arkivportal arkiv.dk, hvor enhver med adgang til nettet kan gå ind og se, hvad vi har i arkivet af billeder og arkivalier, har vi fået mange henvendelser fra folk rundt om i landet, som ønsker oplysninger om slægtninge og forfædre i Hejls og som ønsker at rette i de oplysninger, vi har skrevet. Så vi har været i kontakt med rigtig mange mennesker i år både over nettet og med besøg i arkivet.

Der er også kommet rigtig meget materiale ind I 2015 - 2016 er der indkommet 41 arkivalier til arkivet. Der har været mange og store afleveringer på flere hyldemetre til arkivet i det forløbne år. Det har givet rigtig meget arbejde.

Vi har anskaffet et tegningsskab til de mange værdifulde bygningstegninger, vi har fået fra boet efter Bent og Selma Skriver. Der er tegninger af bygmester Jessen af næsten alle huse, der er bygget i Hejls mellem 1935 og 1965. Desuden har vi anskaffet en digital diktafon, så vi kan optage fortællinger med mennesker og disse kan gemmes digitalt på computeren. Endelig har vi anskaffet en støvsuger til rengøring i arkivets lokaler.

 I årets løb har bestyrelsen holdt 5 bestyrelsesmøder og et medarbejdermøde. Bestyrelsesmedlemmerne har igen arbejdet flittigt med registrering af indkomne arkivalier og billeder og avisudklip, udstilling og årsskrift og lavet regnskab. Jeg vil igen i år sige tak til alle i bestyrelsen for et stort engagement og for rigtig godt arbejde.

 Årbog 2016

Programmet for vinteren 2016 - 2017.

 13. oktober 2016 kl. 19.30: Mødelokalet ved Hejls gl. skole.Generalforsamling og foredrag:

Carsten Porskrog Rasmussen om Trediveårskrigen med lokalt islæt. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

 12. november: Arkivernes dag. Skolebilleder. Åbent-hus i Arkivet.

 17. november 2016 kl. 19.30: Mødelokalet ved Hejls gl. Skole.

Fællesmøde med pastoratsrådet: Holger Lissner tidligere Sdr. Bjert :Salmesangsaften med Holger Lissners salmer.

2. februar 2017 kl. 19.30: Arkivet.Lokalhistorisk Billedaften: Hejls i 1950-erne og frem.

 Torsdag den 16. marts kl. 19.30: Mødelokalet ved Hejls gl. Skole.

Nancy Petersen, Christiansfeld: Da fanden var løs i Tyrstrup sogn.

                     

 

 

Til slut vil jeg gerne takke alle Jer medlemmer for den store økonomiske støtte, I yder til foreningen. Og en stor tak til dem af Jer, der giver et ekstra bidrag. Det er der rigtig mange, der gør. Det luner og giver os i bestyrelsen mod på og mulighed at arbejde videre.

 

 

 


Foregående side: Beretning 2015
Næste side: Program for vinteren 2015-16