Beretning fra generalforsamlingen i oktober 2012

Beretning for året 2011-2012

Sidste års generalforsamling fandt sted den 6. oktober og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Elly Flensburg som kasserer, Amy Lewring som protokolfører og med mig som arkivleder og formand.

Arrangementer:
Efter generalforsamlingen holdt Helle Juhl, Skartved, foredraget: "Der var så dejligt derude på landet". Om det daglige liv på landet i 1940'erne og 1950'erne.

Lørdag den 12. november havde vi på "Arkivernes Dag" udstilling i havestuen og i vores lokaler nede ad gangen om Købmand Christens Hansens Købmandshandel og kro samt åbent hus i arkivet. Der var ca. 80 mennesker.

17. november var der fællesmøde med menighedsrådet hvor Kristian Massey Møller holdt foredrag om "Danmarks historien i min og min fars tid."

Den 26. januar havde vi Lokalhistorisk billedaften med Kirsten Degn og Gunnar Krag om Hejlsminde. Denne gang tog vi turen fra havnen og over på "Den anden side", så nu har vi vist fået beskrevet Hejlsminde grundigt.

Torsdag den 15 marts havde vi besøg af tidligere bankdirektør Leif Hansen fra Varde, der holdt foredrag ud fra sin bog: "I seng med fjenden" om det at være barn af en tysk soldat og en dansk pige under krigen.

Lørdag-søndag den 9.-10 juni viste vi igen udstillingen om Hejls kro og Købmandsforretning, da mange ikke nåede at se den i november. Her var ca. 40 besøgende.

Alle arrangementer var velbesøgte. Så tak til medlemmer og andre som slutter op om vores arbejde.
.

Bestyrelsesarbejdet og arbejdet i arkivet:
I åres løb har bestyrelsen holdt 7 bestyrelsesmøder og et medarbejdermøde. Derudover har bestyrelsesmedlemmerne siddet vagt i arkivets åbningstid, hvor de har arbejdet med forefaldende opgaver. Arbejdsholdet, som for tiden tæller 8 mennesker, arbejder med arkivering, indtastning af billeder, udarbejdelse af årsskrift etc. Amy Lewring arbejder videre med at registrere alle vores gamle avisudklip på computer, så man kan søge på dem, og arbejder desuden videre med skolebillederne. Else Kjer og Elly Flensburg er færdige med at ompakke alle vores arkivalier og teste om det, der står i computeren også passer med det, der ligger i kasserne. Nu er de i gang med at indtaste alle vore tidsskrifter og håndbøger i en database i computeren. Derudover registrerer og pakker de indkommet materiale, og i år er der indkommet 29 nye arkivalier. Lis Damgaard og Herdis Schultz arbejder med at registrere og skanne billeder efterhånden som vi kommer igennem dem, vi mangler at få registreret. Ruth Boesgaard registrerer alle avisudklip med relevans for Hejls, så vi og vores besøgende nu hurtigere kan finde oplysninger derfra, når vi har brug for det. Kirsten Degn og jeg har arbejdet videre med at få styr på de billeder, der er taget med digitalt kamera i de senere år, og vi er kun kommet lidt længere, end sidste år ved denne tid.

Elly og Else tager sig af regnskabet. Amy og Kirsten har været på kursus i foråret.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer yder en stor hjælp med praktiske ting, når det behøves.– Jeg vil igen i år sige tak til alle i bestyrelsen for et stort engagement og for rigtig dygtigt arbejde.

Årsskriftet 2011
Årsskriftet for 2011 hed "Idrætsliv i Hejls 1869 - 1966 bd. I" . I år kommer så bind II, " Idrætsliv i Hejls 1966-2011". Som I sikkert har set i Tyrstrup Herreds Tidende , så bliver årsskriftet noget forsinket i år. Det plejer at blive sendt ud ugen før generalforsamlingen, men arbejdet med renoveringen af Hejls kirke har bevirket, at jeg ikke i sommerens løb har nået det, jeg skulle, så vi regner med, at årsskriftet udkommer til 1. december. Så skal I nok får det tilsendt eller bragt ud. Man kan så forny sit medlemskab her i aften eller på næste møde den 22. november. De der til dette tidspunkt endnu ikke har fornyet deres medlemskort vil få et girokort vedlagt årsskriftet.

Årsskriftet udsendes gratis til foreningens medlemmer. De borgere i Hejls, som ikke er medlemmer, men som er interesserede i at få årsskriftet, kan købe det på posthuset i Brugsen eller i arkivet for 80 kr.

Arkivsamvirket for de lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune.
Arkivet er med i samarbejdet i Samvirket for de Lokalhistoriske Arkiver i Kolding Kommune. Her samarbejder vi om forholdet til Kolding Kommune i forbindelse med ansøgninger om tilskud og lokaler etc. Vi fik i år tildelt næsten samme beløb i tilskud som året før, og har fordelt dem efter en fordelingsnøgle, så de store arkivet i Vamdrup. Lunderskov og Christiansfeld har fået ca. 21.000 kr. og de små arkiver i Vester Nebel, Sønder Bjert, Vejstrup og Hejls har fået 13.000 kr. Vi har desuden deltaget i nogle kurser på Stadsarkivet i Arkivsamvirkets regi.

"Arkivet " og "Engbo".
Sidste år i maj var gruppen her fra "Engbo" til møde i Kolding angående flytning af aktiviteterne fra "Engbo" hen i den gamle hovedbygning ved Hejls gamle skole. Vi fik et referat fra dette møde men ellers fra maj sidste år og til indtil for 3 uger siden var der helt stille omkring "Engbo", men da hovedbygningen henne på den gamle skole nu står tom efter at børnehaven er blevet renoveret, henvendte jeg mig til Erik Boye, som står for salget af "Engbo" og for genhusning af aktiviteterne her på "Engbo". Det bevirkede, at brugergruppen her fra "Engbo", Jens Peter Raun fra idrætsforeningen og Klubhuset sammen med Paul Frandsen fra Lokalrådet har været til møde med Erik Boye. Det var et positivt møde, hvor alle parter sluttede op om at udarbejde en fælles indstilling gående ud på, at alle aktiviteter her på "Engbo": Lokalcenteret, Forsamlingshuset, Lokalhistorisk Arkiv, vævestuen og skaklubben kan flytte hen i den gamle hovedbygning, dog således, at de private fester overtages af Klubhuset. Der skal så laves en indstilling til byrådspolitikerne, og først derefter kommer forhandlingerne om de praktiske ting. Der går nok en rum tid endnu, inden det bliver til virkelighed. Når politikerne ikke vil ændre på beslutningen om at sælge "Engbo", synes jeg det er positivt, at alle kultur- og fritidsaktiviteter kan samles i bygninger henne ved Hejls børnehave og Klubhuset og Multihallen.

Program for vinteren 2012 - 2013

6/10 2011: Generalforsamling.
Her efter generalforsamlingen vil Jens Simonsen, Vargaarde, holde foredraget: "Fra fæstebonde til farmer". Det glæder vi os til.

Torsdag den 22. november er der fællesmøde med pastoratsrådet. Da kommer Jørn Buch fra Haderslev og holder foredrag om "Dronningens gobeliner på Christiansborg."

Torsdag den 24 januar 2013 er der lokalhistorisk billedaften. Det kommer til at handle om Hejls kirkes historie gennem tiden.

Torsdag den 14. marts kommer Lars Henningsen, tidligere leder af forskningsafdelingen ved det danske bibliotek i Flensburg, og fortæller om det folkelige oprør i Tyrstrup Herred mod den nye agenda i 1787. Et rigtigt spændende foredrag, der både fortæller kirkehistorie, men også historien om den lokale befolknings vilje til at sætte sig op mod myndighederne, når disse ville presse nye, upopulære tiltag ned over hovedet på den.

Jeg vil gerne takke alle medlemmer for den store økonomiske støtte, I yder til foreningen. Og en stor tak til dem, der giver et ekstra bidrag. Det er der rigtig mange, der gør. Det luner og giver os i bestyrelsen mod på at arbejde videre.

Gunnar M. Krag

 


Foregående side: Beretning fra generalforsamling 2015
Næste side: Vedtægter