Beretning fra generalforsamlingen i oktober 2014

Beretning for året 2013-2014

 Sidste års generalforsamling fandt sted den 3. oktober og på det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Elly Flensburg som kasserer, Amy Lewring som protokolfører og med mig som arkivleder og formand.

 Arrangementer:

Efter generalforsamlingen var der foredrag om

"Æ Kleinbahn" ved Peter Hansen fra Haderslev.

som også viste postkort fra Fjelstrup og Aastrup.

En rigtig fin aften.

 Torsdag den 21november havde vi  Fællesmøde med Vejstrup-Hejls-Taps pastoratsråd. Lektor Jørn Buch, Haderslev, holder foredrag om Optakten til krigen i 1864. Det var også en god aften, men desværre blev Jørn Buch dårlig under foredraget, men gennemførte alligevel.

 Torsdag den 23. januar havde vi Lokalhistorisk billedaften med Kirsten Degn og mig om

Håndværk og handel i Hejls i gamle dage.

 Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30. Kom Kai Schmidt fra Haderslev og holdt et meget interessant og godt foredrag om Finnebørnene i Danmark under Anden Verdenskrig.

 Alle arrangementer var velbesøgte. Så tak til medlemmerne og andre som slutter op om vores arbejde.

 Bestyrelsesarbejdet og arbejdet i arkivet:

I åres løb har bestyrelsen holdt 6 bestyrelsesmøder og et medarbejdermøde. Derudover har bestyrelsesmedlemmerne siddet vagt i arkivets åbningstid, hvor de har arbejdet med forefaldende opgaver. Medarbejderne arbejder som sædvanlig i arbejdshold, der arbejder på skiftende dage. Else Kier og Elly Flensburg arbejder mandag eftermiddag med indtastning af bøger og artikler i vores arkiveringssystem og er ved at opdatere vores kirkegårdsregistrering med billeder og tekster. Når de er færdige med det, er det meningen, at hele kirkegårdsregistreringen skal indtastes på hjemmesiden" DK-Gravsten", så alle kan have fornøjelse af materialet, som Inge Mortensen i sin tid har samlet og katalogiseret.

Herdis Schultz og Lis Damgaard arbejder tirsdag eftermiddag med registrering af indkommet materiale og med at lægge billeder ind i arkibas. Amy Lewring og Ruth Boesgaard har arbejdet onsdage med registrering af avisudklip, konfirmandbilleder og skolebilleder. Gunnar og Kirsten arbejder på skiftende arbejdstider  med  affotografering/ Skanning af lånte billeder og sørger for at skannede billeder blive fremkaldt til videre registrering samt lagring af digitale billeder på harddisk/diskette. Endvidere arbejder de sammen med Amy og Lis om årsskrift og udstillinger. Så aktiviteten er stadig høj.

 Medarbejderne deltager også i de kurser som udbydes af SLA, Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver. og af Lass. Således har Kirsten Degn, Else Kier og Amy Lewring været på kursus i registrering i Arkibas, og Amy er nu færdig med arkivlederkurserne og har fået diplom.

 De øvrige bestyrelsesmedlemmer yder en stor hjælp med praktiske ting, når det behøves . – Jeg vil igen i år sige tak til alle i bestyrelsen for et stort engagement og for rigtig godt arbejde.

Udstilling om 1864. Sammen med de øvrige arkiver i Arkivsamvirket i Kolding Kommune har vi i 2014 lavet et bidrag til den fælles udstilling om krigen i 1864 og dens betydning for området her i Kolding Kommune. Udstillingen blev vist her lørdag den 15. marts og lørdag den 22. marts. Begge disse dage var der andre store begivenheder i Hejls, som bevirkede, at i alt kun ca. 80 personer så udstillingen på de to dage, så vi har tænkt os at vise udstillingen igen ved indvielsen af vores nye lokaler ved Hejls gamle skole efter nytår.

 

Arkivsamvirket for de lokalhistoriske arkiver i Kolding Kommune. Arkivet er, som I ved, med i samarbejdet i Samvirket for de Lokalhistoriske Arkiver i Kolding Kommune. Her samarbejder vi om forholdet til Kolding Kommune i forbindelse med ansøgninger om tilskud og lokaler etc. Vi fik i år tildelt næsten samme beløb i tilskud som året før, og har fordelt dem efter en fordelingsnøgle, så de store arkivet i Vamdrup. Lunderskov og Christiansfeld har fået ca.  22.777 kr. og de små arkiver i Vester Nebel, Sønder Bjert, Vejstrup og Hejls har fået 13.666kr. 

 Den nye hjemmeside. Den nye hjemmeside blev lavet sidste år i april og har nu kært godt et  år. He har indtryk at, at mange har haft glæde af at gå ind på siden. I hvert flad folk udefra, som her finder oplysninger og emner, som interesser dem. I år har vi her i Hejls haft besøg af professor Koenig fra Berling, som via hjemmesiden kom i kontakt med os, og som vi har haft stor glæde af at samarbejde med om et emne, som I vil høre meget mere om til næste år.

Mange medlemmer har være så venlig at sende os deres mailadresse, så vi har kunnet sende nyhedsbrev ud til dem, så de bedre kan følge med  hvad der sker i foreningen. Jeg har bare ikke været så god til at bruge det.

 "Arkivet " og "Engbo". Samarbejdet med Kolding Kommunes By- og Udviklingsforvaltning om flytning af alle aktiviteterne her fra "Engbo" til hovedbygningen ved Hejls gamle Skole er forløbet godt. Der har været en række møder om indretningen af lokalerne. Og der har her på "Engbo" været et offentligt møde om, hvordan bygningen bliver indrettet. Det eneste problem har været at få pengene til at  række til. Derfor har vi accepteret selv at flytte det meste af inventaret fra "Engbo" hen på skolen. Et flyttefirma kommer og flytter de store arkivskabe og vævene oppe fra vævestuen ovenpå, men resten skal vi selv klare. Så vi håber på hjælp fra vores medlemmer med biler, vogne og arbejdskraft. Vi skal flytte i weekenden i slutningen af uge 46 den 14-16. november. Så dem der vil hjælpe må gerne sætte kryds i kalenderen.

.Legater til foreningen. I forbindelse med flytningen til nye lokaler får vi brug for nye møbler, især reoler og nye computere. Vi har derfor i januar søgt  om legater hos Sparekassen Koldings Fond, Hans og Ingrid Jensens fond og Forsikringsselskabet Sønderjylland Østs fond om penge til indkøb af nye computere og til en central harddisk, som kan betjene alle tre computere. Fra  Sparekassen Koldings Fond fik vi kr. 5000 og fra Ingrid og Hans Jensen Fond 9.600 kr. og fra Forsikringsselskabet Sønderjylland Øst's fond kr. 5.000. Det er vi rigtig glade for og kan se flytningen i møde med ro i sindet.

 Årbog 2014. Årbogen 2014 er blevet forsinket, da vi har haft så travlt med at forberede flytning og pakning af arkivet. Den vil udkomme omkring 1. november og vil blive sendt ud til medlemmerne som sædvanligt.

 Program for vinteren 2014-2015

2/10 Ove Kronborg: "Et hjørne af en hærs sammenbrud.

13/11 Biskop Marianne Christiansen: Selvvalgt emne. Fællesmøde.

22/1 2015:Lokalhistorik Billedaften: Hejls for tilflyttere.

19/3 2015: Arkæolog Erling Madsen: Arbejdet ved Femern Bæltprojektet

 Til slut vil jeg gerne takke alle Jer medlemmer for den store økonomiske støtte, I yder til foreningen. Og en stor tak til dem af Jer, der giver et ekstra bidrag. Det er der rigtig mange, der gør. Det luner og giver os i bestyrelsen mod på og mulighed at arbejde videre.

 Afsked med bestyrelsesmedlemmerVed generalforsamlingen her siger vi farvel til to medlemmer af bestyrelsen som gennem årene har gjort et stort arbejde for bevarelsen af lokalhistorien i Hejls. Det er Ruth Boesgaard og Hans Flensburg. Ruth har gennem 25 år utrætteligt ydet et stort og uegennyttigt arbejde for foreningen. Hun  har besøgt utallige Hejlsinge for at indsamle oplysninger til udstillinger og årbøger. Hun har registreret og pakket arkivalier, udarbejdet årsskrifter samt interviewet Hejlsinge til båndoptagelser, og hun har sørget for at arkivet altid var rent og pænt, og der var kaffe til bestyrelsesmøderne.

Hans Flensburg har været med bestyrelsen i færre år, men han har med sin store interesse for og viden om lokalhistorien være rigtig god at have i bestyrelsen. Han har bl.a. været med til at gøre Haderslev Museum opmærksom på den gamle landsby og mølle ved Bygebjerg mose. Derudover har han altid stillet op, når der var praktiske ting, der skulle gøres. Vi siger dem begge  en stor tak for arbejdet i foreningen og arkivet gennem årene.