Billeder

Arkivet råder over ca. 7000 billeder. Samlingen omfatter en meget stor samling personbilleder tilbage fra 1880. Desuden indeholder samlingen billeder af alle huse og gårde i Hejls sogn fra forskellige tider. Således er samtlige huse og ejendomme blevet fotograferet i 1984.

Jens Ravn 1884                                     Anne Ravn 1884                             Hans Dall 1901

Samlingen indeholder også mange arbejdsbilleder fra forskellige erhverv samt billeder fra sognets kulturelle liv.

Arkivet rummer desuden

Mapper med billeder af arkivets udstillinger 1986-2009. Der er gennem årene lavet udstillinger, der dokumenterer ejendomshistorien
i hele sognet med billeder af bygninger og personer.
F
ølgende områder er dækket:
Hejls Overby
Hejls by
Hejlsminde
Præstegårdens historie 1817 - 1986
Vargaarde, Trappendal, Andsieg og Hejls Søndermark
Teglgården og Stavnsbjerg
Kær Mølles historie

Skolerne i Hejls
Handel og håndværk i Hejls
Kirkegårdens historie
Sydbanerne
Klostergården og Bæklund
Menighedsrådets historie 1903 – 2003
Foreninger i Hejls
Brugsens historie 1906 – 2006
Udvandringen fra Hejls til USA 1968 – 1908
Bryllupsbilleder i historisk belysning

Mapper med skolebilleder 1876 – 2007
Mapper med konfirmandbilleder 1926 – 2009
Mapper med billeder og oplysninger om samtlige huse og ejendomme i sognet
Der udgives hvert år et årsskrift, hvoraf mange stadig kan købes

 Kær Mølle 1950-55


Foregående side: Erhvervsarkivalier
Næste side: Kirkebøger og folketællinger