Bliv medlem af Foreningen

Bliv medlem af Lokalhistorisk Forening og Arkiv for Hejls-Hejlsminde

kontingent: husstand 100 kr. enlig: 75 kr.

For dit kontingent får du hvert år tilsendt foreningens årsskrift gratis.

Skriv til Foreningens kasserer Knud Erik Dinesen ke@profibermail.dk

og indbetal kontingentet på foreningens konto i Middelfart sparekasse på konto:0759 3226819796. Husk at skrive kontingent og navn ved indbetalingen.


 Skipper Morten Christensen ved sit skib Emuel sammen  med en tysk officer ved bolværket i Hejlsminde i 1916.