Da Hejls mobiliserede i 1914

I slutningen af juli 1914 var krigsspændingen på sit højeste i Europa. Der var truende krig mellem Serbien og Østrig-Ungarn, og Rusland mobiliserede derfor til støtte for Serbien, hvilket fik Tyskland til at erklære Rusland og Frankrig krig i håbet om, at Storbritannien ville holde sig uden for krigen. Det skete dog ikke. 

I disse højdramatiske dage, var der stor spænding i Danmark om, hvorvidt landet ville blive draget ind i krigen. Regeringen gjorde alt, hvad den kunne for at undgå det og lagde bl. a. miner ud i farvandende for at advare Storbritannien mod at angribe Danmark.

I denne situation lykkedes det næsten sognefogeden i Hejls og hans kone at få Danmark bragt ind i krigen. Hos sognefoged Johan Hansen og hans kone Thea på "Kløverholm" i Hejls ventede man spændt påen mulig mobiliseringsordre fra regeringen. En tidlig morgen kom der ilpost fra Kolding med et forseglet brev. Thea Hansen udbrød straks. Det er mobiliseringen, og en af karlene blev sendt ned til graveren, så kirkeklokken kunne varsle mobilisering, og de andre karle blev sendt ud for at varsko alle, der skulle indkaldes for at få dem samlet på Hejls station, hvor de med Sydbanen skulle bringes videre. 

Rundt i hjemmene blev der taget tårevædet afsked med de indkaldte, som sammen med familie og venner samledes på Hejls station. Mobiliseringsvarslet blev hørt i Hejlsminde, og de tyske myndigheder her telegraferede straks til Berlin: "Danmark mobiliserer!

På stationen gik snakken højt og folk ville vide, hvad der stod i mobiliseringsbrevet. Først da fik sognefogeden den tanke at åbne brevet og heraf fremgik det, at een mand fra Hejls skulle indkaldes til kystvagten.

Den varslede mobilisering blev afblæst, og man kunne fra  København berolige myndighederne i Berling om, at det hele var en misforståelse. Pyha!

Johan Hansen fik aldrig Dannebrogskorset.


Foregående side: Skrædderværkstedet Vargaardevej 7
Næste side: 7. klasse i 1967