Faciliteter

 Faciliteter:

 


 


 Arkivet har to arkivlokaler og en en læsesal med 6 pladser.

Arkivet har telefon og adgang til internet.

Arkivet bruger arkiveringssystemet ARKIBAS.

Arkivet er medlem af SLA og Lass.