Foredrag og udstillinger 1981 - 2013

 

Møder og udstillinger fra 1981 – 2011

 

 

                      1981/1982

Okt:               Indvielse af arkives lokaler.

Okt:               Foredrag – ”Oprettelse af et sognearkiv”, H.P. Drescher, Haderslev i sam-

                      arbejdet med Lokalrådet for Hejls/Hejlsminde.

Marts             27. 28. Åbent hus i arkives lokaler. UDSTILLING AF FORSKELLIGt IND-

                       KOMMET MATERIALE, ENGBO.   

Sep:               Kursus – ”Gotisk skriftlæsning”, Keck, lærer, Haderslev. Kursuset var over

                      4 gange.

 

                      1982/1983

Okt:               Lysbilleder – ”Fra det gamle Hejls”, Holger Andreasen, Hejlsminde.

 

                      1983/1984

Okt:               Film – ”Dagliglivet i Hejls/Hejlsminde” fortalt af Niels Skøtt, Mindegår-

                      den, Hejlsminde.

Nov:              Lysbilleder – ”Langs den gamle grænse”, Poul Berrig, lærer, Vamdrup.

Jan:                Foredrag – ”Jep Fink, Bygebjerg” friskoler og de forskellige bevægel-

ser i Hejls”, Olav V. Finneman, lærer, Jels.

Feb:               Foredrag – ”Hejlsminde og det kongelig fiskeri”, Henning Nielsen, mag.

                      København.

Marts:            Foredrag – ”Trappendalhuset”, Aage Boisen, arkivleder, Christiansfeld i

                      samarbejde med FOF/Aflyst.

Marts:            Lysbilleder – ”Flystyrt ved Avnø Vig 2. verdenskrig”, Leif Thomsen,

                      lærer, Fjelstrup.

 

                      1984/1985

Okt:               Film – ”Tørvemosen under 2. verdenskrig”, samt andet fra det gamle Hejls/

                      Hejlsminde, film fra Bygebjerg, lånt/fortalt af Hans Flensburg, Hejls.

Marts:            Foredrag – ”Om ophold i Horserød/Frøslev/Neumgammee, H.C.

                      Rasmussen, Christiansfeld.

 

                      1985/1986

okt.                Foredrag om ”Udskiftningen i Hejls 1787” ved Gunnar Krag.

Feb:               Foredrag – ”Mit liv som landsbylæge”, A Dolmer/aflyst.

Marts:           Lysbilleder, foredrag ”Kolding Sydbanen”, Svend Brodersen,

                      Vamdrup.

Marts:            23. 24. UDSTILLLING – ”HEJLS OVERBY GENNEM 200 ÅR 1787 – 1985”,

                             mødelokalet på SKOLEN.

                     

                      1986/1987

Dec:              Foredrag – ”Hejls i 1700, mennesker og slægter”, Gunnar Krag, Hejls.

Jan:               Foredrag – ”Friskolelærernes levevilkår”, Dorthe Thirslund, Næstved.

Marts:           28. 29. UDSTILLING – ”HEJLSMINDE GENNEM 200 ÅR”, i mødelokalet på SKOLEN.

          

 

 

 

                      1987/1988

Okt:               Lysbilleder -  ”Haderslev bys historie”, Henrik Fangel.

Nov:              Lysbilleder -  ”Landbrugsbygninger gennem 100 år” Arne Buhrdall,

                      Østerlindet.

Marts             26. 27. UDSTILLING – ”HEJLS BYS HISTORIE 1787 – 1988” –” PRÆSTE-

                        GÅRDEN 1817 – 1988”, i mødelokalet på SKOLEN.

Juli:               UDSTILLINGen  FRA MARTS vises  I  MINDEGÅRDEN´S LADE.

 

                      1988/1989

Okt:               Lysbilleder - ”Vejstrup/Hejls andelsmejeri gennem 100 ÅR” ved Gunnar krag

Jan:               Lysbilleder - ”Sønderjyllands historie” ved Steen Andersen,

                       Haderslev museum.

Marts:           18. 19. UDSTILLING – ”SYDLIGE DEL AF HEJLS SOGN 1789 – 1989”,

                             i mødelokalet på SKOLEN.

April:             DELE AF ÅRET UDSTILLING VISES PÅ HISTORISK MESSE PÅ HADER-

                      SLEV MUSEUM.

 Juli:              UDSTILLING FRA  MARTS vises I MINDEGÅRDEN´S LADE.

                                                         

1989/1990

Okt:               Lysbilleder – ”De sidste 20 år i Hejls”, Hans Sørensen, Hejlsminde.

Jan:                Foredrag – ”Sønderjyllands historie i middelalderen”, Lennart Madsen,

                       Haderslev museum.

Feb:               ”Tøm kommodeskuffen” – Steen Møller, Haderslev.

Marts:            31.03 01.04 UDSTILLING – ”FORENINGSLIVET i Hejls GENNEM 100 ÅR”.               

Juli:               UDSTILLING FRA  MARTS vises I MINDEGÅRDEN´S LADE.

 

1990/1991

Okt:               Lysbilleder – ”Fra det gamle Hejls”, Gunnar Krag og Kirsten Degn,

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Nov:              Lysbilleder – ”Om gamle kirkegårde”, J.P. Junggreen, Aabenraa

                      i samarbejde med Hejls menighedsråd.

Jan:                Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1500 –1600”, Henrik Fan-

                      gel, Aabenraa.

April:             10 ÅRS JUBILÆUM, MED RECEPTION - ÅBENT HUS - UDSTILLING  og    ”LYSBILLEDFOREDRAG     om kirkegården I KULTURHISTORISK BELYSNING” VED INGE MORTENSEN, HEJLS.

 

1991/1992

Okt:               Foredrag – ”Landet med de store gårde”, Anker Thygesen, Haderslev

                      Museum.

Jan:                Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1700 –1815”, Lars Henningsen,

                       Aabenraa.

Feb:               Foredrag – ”Kolding by´s historie i middelalderen”, Vivi Jensen, Kolding.

Marts:            Foredrag -  ”Vargårde fra adelssæde til kongelig forpagtergård”, Henning

                      Nielsen, Kørsør.

 

 

 

1992/1993

Okt:               Foredrag – ”Bygebjergs ældste historie”, Gunnar Krag, Hejls.

Nov:              Foredrag – ”Den nationale vækkelse i Sønderjylland i1800-tallet, Dr. Phil

                      H.V. Gregersen, Haderslev.

Jan:                Foredrag – lysbilleder ”Gamle marknavne i Hejls sogn” ved Inge

                      Mortensen, Hejls.

Feb:               Foredrag – lysbilleder ”Grænsegendarmeriet 1864 –1920”,

                      ved Åge Hansen, Kruså.

                     

                      1993/1994

Okt:               Foredrag – ”Herremænd og voldsteder i Sønderjylland”, ved Lennart

                      Madsen, Haderslev.

Okt:               Foredrag – lysbilleder om ”Christen Kolds liv og virke”,ved  Lars

                      Thorkild Bjørn, fælles med Hejls menighedsråd.

Jan:                Foredrag  - ”Sønderjylland under fremmedherred 1864 –1920” ved 

                      Jørn Buch, Haderslev.

April:             UDSTILLING – ”HEJLS KIRKEGÅRD I KULTURHISTORISK BELYSNING” OMTATTENDE          BILLEDPLANCHER, VIDIOOPTAGELSE, SAMT KARTOTEK OVER HEJLS KIRKEGÅRDS GRAVSTEDER,  på HADERSLEV MUSEUM.                                

 

1994/1995

Okt:               Foredrag – ”Hejls forsamlingshus 1880 –1962”, ved Gunnar Krag, Hejls.

Okt:               Lysbilleder – ”Fra Cairo til Kapstaden på motorcykel”, Nina og Hjalte

                      Tin, i samarbejde med Hejls menighedsråd.

Jan:                Foredrag – ”Danske dronninger på Koldinghus”, Vivi Jensen,Kolding.                 

Feb:               Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1914 – 1920 og genforeningen”,

                      Jørn Buch, Haderslev.

Marts:            UDSTILLING – ”KJÆR MØLLES HISTORIE 1600 – 1980” – ”SKOLERNE

                       I HEJLS” – ”HEJLS KIRKEGÅRD I KULTURHISTORISK BELYSNING”. 

                                           

                      1995/1996

Okt:               Foredrag – ”Stenalderfund ved Tybrindvig”, Hans Dal, marinebiolog.

Okt:               Foredrag – ”Kys frøen”, Peter Værum, Røndshoved, højskolelærer,

                      i samarbejde med Hejls menighedsråd.

Nov:              Udflugt til det gamle Museumshus, Aabenraa, hos Helene Michelsen/Aflyst.

Jan:                Foredrag – ”Sønderjyllands historie 1920 –1945”, Jørn Buch, Haderslev.

Feb:               Foredrag – ”Jernalderfund i Stepping”, Per Edelberg, Haderslev museum.

Marts:            Foredrag – ”Ribes vikinger”, Stig Jensen, antikvar, Ribe Museum.

 

                      1996/1997

Okt:               Foredrag – ”Et flittigt og økonomisk folk”, om hørdyrkning i Haderslev

                      og Tyrstrup Herreder i 1700 – tallet, Lars Henningsen, Flensborg.

Nov:              Lysbilleder – ”Hejls / Hejlsminde”, Gunnar Krag og Kirsten Degn, Hejls

                      en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Landbruget i Sønderjylland i stenalderen”, Erik Jørgensen,

                        arkæolog, Stevelt.

 

 

                      1997/1998

Okt:               Foredrag – ”Gravenshoveds historie”, Vagn Rasmussen, Fjelstrup.

Nov:              Foredrag – ”Jerusalem” (Selma Lagerlöfs),Doris Ottosen, højskolelærer

                      Løgumkloster.

Nov:              Lysbilleder – ”Handel og Håndværk i det gamle Hejls”, Gunnar Krag og

                      Kirsten Degn, Hejls, en lokalhistorisk aften.

Marts:            Foredrag – ”Fattiggårde i Sønderjylland i forrige århundrede”, Anne Marie

                      Jacobsen og Birgit Weitling.

 

                      1998/1999

Okt:               Fortælleraften - ”Gamle Hejlsinge fortæller om Hejls for 50 – 60 år siden”.

Okt:               Foredrag – ”Kaj Munk”, Bjarne Nielsen, Brovst, i samarbejde med Hejls

                      Menighedsråd og Husmorforeningen.

Nov:              Lysbilleder – ”Hejlsminde og skibsfarten”, Gunnar Krag og Kirsten Degn,

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Herregårde på Haderslev – Koldingegnen fra ca1500”, Car-

                      sten Porskrog Rasmusssen, universitetslektor, Aabenraa.

 

                      1999/2000

Okt:               Foredrag – ”Min barndom i Kehlet”, Vagn Rasmussen, Fjelstrup.

Okt:               23. – 24. Udstilling – ”Kjær Mølle gennem 300 år”, Lokalhistorisk messe

                      på Hoptrup Højskole.

Nov:              Foredrag/sang – ”Hildegard von Bingen”, Kirsten Kjærulff og Jette Thomsen

                      Arrangementet begynder kl. 19.00 med gudstjeneste og sang i Hejls Kirke

                      og kl. 19.45 med foredrag på Engbo.

Jan:                Foredrag – ”Bygninger i Christiansfeld”, Jørgen Toft Jessen, arkitekt, Haderslev.

Feb:               Foredrag – ”Udskiftning i Hejls år1787”,ved  Gunnar Krag, Hejls.

 

                      2000/2001

Okt:               Lysbilleder – ”Kolding Sydbaner”, Svend Erik Brodersen, Vamdrup.

Okt:               Foredrag – ”H.C. Andersen og damerne”, Anne Lide Arnstrup, i sam-

                      arbejde med Hejls Menighedsråd.

Nov:              Film – ”Fra det gamle Hejls”, Georg Skøtt/Hans Flensburg, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Stednavne i Hejls sogn og Tyrstrup Herred”, Gordon Albøge,

                      Lektor, Institut for navneforskning, Københavns universitet.

Marts:            Foredrag – ”Slesvig fra nationalisme til regionalisme”, Jørgen Kühl, direktør

                      Grænseforskningsinstituttet i Aabenraa.

 

2001/2002

Okt:               Foredrag/fortælling – ”Jagtforening i Hejls”, Arne Philipsen, Hejls.  

Okt:               Foredrag/sangaften – ”Den folkelig sang”, Jens Rosendal, højskolelærer,

                      Ballum, i samarbejde med Hejls Menighedsrådet.       

Nov:              Lysbilleder – ”Hejls i 1940`erne og 1950`erne”, Gunnar Krag og Kirsten Degn

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Bøddelslægter i Sønderjylland”, Querling Jocobsen, læge, Tønder.

Marts:            Foredrag – ”Vitus Bering”, Orla Madsen, museumsinspektør, Haderslev museum.

 

 

                      2002/2003

Okt:               Foredrag – ”Forstander på Skamlingsbanke Ungdomsskole”, Johannes Larsen,                    Hejlsminde.

Okt:               Foredrag – ”Det lyder som et eventyr”, forstanderparret Dibbern, Højer ungdoms-

                      skole, i samarbejde med Hejls Menighedsrådet.

Nov:              Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde1”, Gunnar Krag og Kirsten Degn,

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Domænegården i Sønderjylland”, Ingvert M Terkildsen, major, Fre-

                      dericia.

Marts:            Foredrag – ”Jernalder omkring Christiansfeld”, H.C. Andersen, arkæolog, Hader-

                      slev Museum.

 

                      2003/2004

Okt:               Foredrag – ”Mindegårdens sommerhusområde og Hejlsminde 1950 –2003”,

                      Georg Skøtt, Mindegården, Hejlsminde.

Nov:              Foredrag –  ”Barbara” af Jørgen Frantz-Jacobsen – genfortalt af Birgitte Arendt,

                      Haderslev.

Nov:              Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde2”, Gunnar Krag og Kirsten Degn,

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Marts:            Foredrag – ”Bebyggelse som landskab”, Jørgen Toft Jessen, arkitekt, Haderslev.

Maj:               UDSTILLING – ”MENIGHEDSRÅDETS 100-ÅRS JUBILÆUM”, VÅBENHUSET I KIRKEN.

 

                      2004/2005

Okt:               Foredrag – ”Borgmester i Christiansfeld Kommune” Bent Skriver, Hejls.

Okt:               Lysbilleder – ”Rejse til Kina”, Jens Christian Gjesing, borgmester, Haderslev.

Nov:              Lysbilleder – ”Nu og før i Hejls og Hejlsminde3”, Gunnar Krag og Kirsten Degn,

                      Hejls, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Hertug Hans den Ældre”, Lennart Madsen, museumsinspektør,

                      Haderslev.

Marts:            Foredrag – ”Dansk historielærer i Sydslesvig”, Lone Anker Jacobsen, Flensborg.

 

                      2005/2006

Okt:               Foredrag – ”Nedstyrtning af RAF fly ved Avnø Vig under 2. verdenskrig”, Leif

                      Thomsen, Anslet.

Nov:              UDSTILLING –”UDVANDRINGEN ”FRA HEJLS TIL AMERIKA” ENGBO.                     

Nov:              Foredrag – ”Luther og om Haderslev som Nordens Wittenberg”, Jørn Buch, lektor,Haderslev,     i samarbejde med Hejls Menighedsråd.

                                                     

Nov:              Foredrag – ”Hejlsmindes tilblivelse og tidligere historie”, Henning Nielsen, mag.art.

                      Korsør, en lokalhistorisk aften.

Jan:                Foredrag – ”Christiansfeld og brødremenigheden”, Ilse Søgaard, Christiansfeld.

Marts:            Foredrag – ”Hertug Hans den yngre og de senere hertuger”, Inge Adriansen, muse-                      umsinspektør på Sønderborg Slot.

Maj:               20. 21.   Foreningens 25-års jubilæum med UDSTILLING – ”HEJLSMINDES HISTORIE” –                   ”UDVANDRINGEN FRA HEJLS tIL AMERIKA” – ”SYDBANENS HISTORIE” – ”PLEJEHJEMMET ENGBO`S HISTORIE” – ”GÅRDHISTORIE” – ”LOKALARKIVETS HISTORIE” – ”HEJLS BRUGSFORENINGS HISTORIE” – ”ARKÆOLOGISKE UDGRAVNINGER I HEJLS”, ENGBO.                        

                             2006/2007

Oktober         ”Gamle Hejlsinger” fortæller om ”Hejls i deres barndom og ungdom”.

Oktober         Jubilæumsudstillingerne vises igen på ”Engbo”.

November     Fælles møde med menighedsrådet. Niels Jensen fortæller om den danske historie i      Dansk Vestindien.

Januar            Universitetslektor, dr. Phil. Carsten Porskrog Rasmussen, Århus Universitet, foredrag om ”De danske konger som hertuger af  Sønderjylland”. I samarbejde med Folkeuniversitetet.

Marts             Lokalhistorisk aften. Mag.art. Henning Nielsen, Kørsør og Hejls, holder foredrag om ”Vargaardes” historie.

 

                      2007/2008

Oktober         Stadsarkivar Birgitte Dedenroth-Schou, Stadsarkivet i Kolding fortæller om” Kolding bys historie”. 

November     Højskoleforstander Niels Ole Frederiksen, Esbjerg Højskole fortæller om ”Michael Tauber     - En skæbnefortælling”.

Januar            Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts             Museumsinspektør Lennart Madsen, Haderslev Museum, fortæller om ”Bebyggelsesstruktur og bebyggelsesskikke i Hejls-Hejlsminde området.

 

                      2008/2009

Oktober         Poul Berrig, leder af Kongeå-museet i Vamdrup, fortæller om ”Kongeå-grænsen og dens historie.

Oktober         Fællesmøde med menighedsrådet. Vagn Dalgaard fortæller om sine vandreture langs vestkysten ”Fra Rudbøl til Skagen”.

November     Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Januar            Museumsinspektør Orla Madsen, Museum Sønderjylland, fortæller om ”Oldtiden i Sønderjylland”.

Marts             Arkæolog Erling Madsen fortæller om ”De nylige arkæologiske fund i Vonsild og deres sammenhæng med den kendte viden om Sønderjyllands oldtidshistorie”.

 

                      2009/2010

Oktober         Journalist Helle Juhl, Skartved fortæller om ”Husbestyrerinde søges”.

Oktober         Museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg, fortæller om ”Nationale symboler i det danske rige 1830-2000” Fællesmøde med Folkeuniversitetet og Pastoratsrådet.

November     Arkæolog Henning Nielsen, Hejls fortæller om ”Udgravningen af bispeborgen på Als.

Januar            Lokalhistorisk billedaften ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts             Historiker Asser Amdisen fortæller om ”Struense og Caroline Mathilde”

 

2010/2011

Oktober         Ellen Hansen, Christiansfeld vil med udgangspunkt i sin bog fortælle om ”Kammerherreinde Christina Frederikke von Holstein fra Favervraagaard”.

Oktober         Præsentation af årsskriftet og smagsprøver på ”Bagværk fra mors og bedstemors tid”.

November     Universitetslektor Carsten Porskrog Rasmussen, Århus Universitet,  vil fortælle om ”Schackèrne fra Schackenborg og Rantzau´erne fra Trøjborg”. Fællesmøde med pastoratsrådet og folkeuniversitetet.

Januar            Lokalhistorisk billedaften om Hejlsminde ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

Marts             Arkæologerne Mads Leen Jensen og Mette Sørensen fortæller om ”Udgravningerne på Bestseller-grunden” ved Bramdup ved Haderslev.         

2011/2012

Oktober: Helle Juhl, Skartved "Der var sådejligt derude på landet."      

November: Massey Møller: "Danmark historie i min fars og berdstefars tid            .

januar: Lokalhistorisk Billedaften om Hejlsminde ved Kirsten Degn og Gunnar Krag

marts: Leig Hansen, Varde, "fordraget"Iseng med fjenden".    

2012/2013       

 oktober: Gdr. Jens Simonsen, Hejls, foredraget: "fra fæstebonde til farmer".

november: Jørn Buch, Haderslev, "Dronningens gobeliner".

januar: Lokalhistorisk Billedaften om "Hejls kirkes historie" ved Gunnar Krag og Kirsten Degn.

marts: Dr. Phil Lars Henningsen, Aabenraa," Om det fokelige oprør i Tyrstrup Herred i 1797-1798".

oktober: Generalforsamling. Foredrag  ved Peter Hansen, Haderslev, om "Æ Kleinbahn" fra Haderslev til Christiansfeld.

November: Fællesmøde med pastoratsrådet. Foredrag ved Jørn Buch, Haderslev, om optakten til krigen i 1864.

2014-2015

Oktober 2014: Ove Kronborg Sønderborg, foredrag over sin bog: "Et hjørne af en hærs sammenbrud.",

21. januar 2015 :lokalhistorisk billedaften med billeder og historier om Hejls kommuneskole fra  1920 - 2006.

Fællesmødet 19. februar 2015 : Biskop Marianne Christiansen fra Haderslev kom og fortalte levende og interessant om Luther og Reformationen og om Luthers forhold til musikken og om hans salmer. .

 Torsdag den 19. marts 2015: Arkæolog Erling Madsen, Christiansfeld fortalte om "De arkæologiske fund i forbindelse med arbejdet ved Femern Bæltprojektet".

 

2015-2016

Oktober 2015: Arkæolog Tenna Kristensen, Museum Sønderjylland,fortalte om  "En Skattekiste fyldt med gravhøje, voldsteder og mindesten.

 

 12. november 2015: Fællesmøde med pastoratsrådet: Arkivar Leif Hansen Nielsen, Aabenraa holdt foredrag om  ”Den danske Udvandring til USA 1860-1920”. Under folkeuniversitet.

 

Lørdag den 14. november havde vi arkivernes dag med åbent arkiv og med udstillingen Fra Hejls til Kina via Tyskland og Argentina",  om Jesper Schultz og hans liv på tre kontinenter..

 

4. februar 2016: Lokalhistorisk Billedaften om Efterskolen i Hejls for unge Sønderjyder 1878 - 1920, og om Hejls Friskole 1873-1937.

 

17. marts 2016 havde vi besøg af arkæolog Frauke Witte fra Museum Sønderjylland som holdt et rigtig godt foredrag: "Porten til Norden",  om de senere års udgravninger ved Dannevirke.

 

            

2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

                       

                                                                                       

                       

 

                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                                 

 

                     

                                             

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      

 

                      


Foregående side: Vedtægter
Næste side: Faciliteter