Huset på " Æ Knoff"

Huset på "Æ Knoff".

 

"Æ Knoff" er en mark aller nordligst i Hejls op mod Grønninghoved Skov. Den har fra gammel tid hørt til "Damgaard", som omkring 1950 ejedes af Hans Schultz.. På denne mark lå indtil omkring 1940 et daglejerhus. Det lå så langt væk fra Hejls by, som man kunne komme inden for sognets grænser. Hvorfor huset i sin tid blev anbragt der, vides ikke. Måske har det i 1800-tallet været praktisk med arbejdskraft på denne mark, som lå et par kilometyr væk fra gården.

Den sidste familie som vides at have boet i dette hus er Peter og Maren Skjøtt med deres 5 børn. De flyttede senere ned på Hejls mose, hvor datteren Karen Skjøtt, indtil for få år siden boede i forældrenes hus, Mosegyden 1.

På billedet ser man det gamle stråtækte hus med plads til en ko eller en gris i stald-enden af huset. - På græsset foran huset ses børnene Jacob Skjøtt, som i mange år boede på Engvej, og Jensine Skjøtt, som i mange år havde Tatol i Hejls på Vargaardevej 5.


Foregående side: Månedens billede
Næste side: "Hyldely" ved "Elisabethsminde"