Samlinger

Arkivets samlinger

Lokalhistorisk Arkiv for Hejls-Hejlsminde indsamler og rummer materiale fra det gamle Hejls sogn med tilgrænsende områder.

I arkivet kan du bl.a. finde
Kirkebøger
kirkegårdsregistrering med billeder af samtlige gravsteder
Folketællinger
Brandforsikringsprotokoller
Foreningsarkiver
Erhvervsarkiver
personarkiver herunder meget slægtshistorisk materiale
og erindringer skrevet af Hejls borgere
kort og planer
avisudklip 1982 - 2012
film
lydbånd
fotos
Arkivet har en samling på 7000 fotos.
Personfotos, fotos af samtlige bygninger i området og
fotos af dagligliv fra perioden 1890 – 2010

 

Arkivets samlinger omfatter i 2013 21 hyldemeter arkivalier, Desuden råder arkivet over et bibliotek med bøger og artikler om sognets og egnens historie.


 


Foregående side: Program 2018-2019
Næste side: Personarkivalier